Quảng trường bình minh cửa lò nghệ an

4

Quảng trường bình minh cửa lò nằm phía nam của đường bình minh thị xã cửa lò ( Địa chỉ 272 đến 280 đường Bình Minh). Nơi đây là trung tâm diễn ra các lễ hội du lịch của thành phố biển Cửa lò. Nếu bạn đến cửa lò thì nên đến đây check in và chụp ảnh cùng ngui thân.

Một số hình ảnh về Quảng Trường bình minh thị xã cửa lò: